Lieve toekomstige meter of peter,

Wij gaan reeds vele jaren naar Toubacouta Senegal en hebben er ons hart verloren. Zelf hebben wij er een aantal jaren geleden een meisje geadopteerd dat nu bij ons in België woont. Wij wilden echter graag nog andere kinderen helpen. Vandaar ons idee om in België meters en peters te zoeken.

Wij starten met een project om Senegalese kinderen de mogelijkheid te geven naar school te kunnen gaan en hen op die manier ook een kans te geven tot een menswaardiger bestaan en een uitzichtvolle toekomst en kozen hiervoor een schooltje in Sabouya. Dit is een klein dorpje in de brousse vlakbij Toubacouta op 260 km ten zuiden van Dakar. Het schooltje in Sabouya bestaat momenteel uit drie klasjes en telt 35 leerlingen. Ondertussen is er sinds begin oktober nog een klasje bijgekomen.

Hier is het inkomen van de familie bepalend of een kind naar school kan of niet. Hoeveel mogelijkheden een kind ook heeft en hoe graag het ook, samen met zijn of haar vriendjes ook naar school zou willen, wanneer een gezin geen voldoende bestaansmiddelen heeft zal het kind geen onderwijs kunnen genieten en een totaal uitzichtloos leven tegemoet gaan.

Hoe kan een arm gezin voor haar (meestal talrijke) kinderen zorgen voor schoolgeld, kleding, elke schooldag een degelijk middagmaal, schoolboeken, papier, schrijfgerief? De onderwijzers stuiten er op enorme moeilijkheden om de kinderen naar school te laten komen en ze er te houden. Het feit is dat de boeren (wij bevinden ons op het platteland) bijna allen zeer arm zijn. Zij doen hun kinderen op het veld werken omdat zij de schoolkosten niet kunnen betalen. De onderwijzers gaan van deur tot deur om de kinderen te kunnen inschrijven. Het is steeds na enige tijd, wanneer de kinderen veelbelovende resultaten halen, dat zij accepteren om mee te werken.

U kan een kind ginds echt helpen aan een betere toekomst voor een beperkte jaarlijkse bijdrage van 120,00 € dit is nog geen 0,33 € per dag.

Wij bezoeken al deze kindjes tweemaal per jaar en bezorgen u telkens recente informatie over uw kindje.

Wij zouden zeer verheugd zijn als de kinderen, van ons schooltje, dankzij uw steun een schoolopleiding zouden krijgen, die voor hen de enige uitweg is naar een betere toekomst.

In naam van deze kinderen, hartelijk bedankt.

 

DIT IS DE REDEN, BESTE MENSEN, DAT WIJ HET PETERSCHAP VAN DIT KINDJE OP ONS GENOMEN HEBBEN. WIJ HEBBEN ONS HART LATEN SPREKEN ... LAAT VANDAAG UW HART OOK SPREKEN.

 

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Eddy EYKENS & Jenny VAN EYLEN uit Zelem.

 

Surf even naar: http://www.senegambiagroup.com klik op "leden" en vervolgens op "Jenny en Eddy". Hier vinden jullie heel wat foto's, filmpjes en documentatie.

TV Limburg op bezoek

schilderswijk

Nieuws uit Toubacouta

  • Voetbaltruitjes

    Bruno Carota uit de Schilderswijk zorgde voor complete voetbaluitrustingen voor de plaatselijke voetbalploeg in Senegal.

  • Gift 250 euro

    Met onze gift van 250 euro werden 15 mangobomen gepland en zand en cement gekocht voor de fundamenten van het nieuwe klaslokaaltje.

Go to top